Main Content


Storslagna möjligheter i de Blå Bergen
24-25 september

Affärexpedition - Local Edition 2020

Kilsbergen är platsen för årets Affärsexpedition ”Local Edition”. Knappt två mil väster om Örebro, på gränsen mellan Närke, Värmland och Västmanland samlar vi näringslivet den 24-25 september för att skapa nya möjligheter i en svår tid.

Engagemang, kunskap och framtidstro kommer att prägla årets expedition. I den spännande och vackra naturen skapar vi inspirerande möten, fyller på kunskap och lär känna regionens företagare. Vi knyter nya kontakter, skapar nya samarbeten och affärsmöjligheter som vi såväl behöver nu. Tillsammans rör vi oss framåt!Läs mer här Boka nu!